Lilian Kandell

                                 0739545202

                      edetskennel@telia.com 

 

Uppåtvikt:    VÄLKOMMEN
             TILL
 EDETS KENNEL

                             13/3